Zoek in de site...

Toelating tot het derde bachelorjaar

Onder voorwaarde dat ten minste 36 EC van het eerste jaar zijn behaald, mag de student de cursussen van het tweede studiejaar, de vrije ruimte cursussen van het tweede (5EC) en derde (15EC) jaar gaan behalen.

De cursussen CW uit het derde bachelorjaar kunnen pas worden gevolgd en getoetst nadat alle cursussen uit het eerste jaar zijn behaald.

Verder gelden de volgende specifieke toelatingsvoorwaarden in B3:

De cursussen Professionalisering 1 (CWB1015), Professionalisering 2 (CWB2028) en Professionalisering 3 (CWB3050) moeten in volgorde worden afgesloten. Waarbij opgemerkt:

De bachelorthesis kan pas geschreven en getoetst worden indien zowel Leerproject 1: Inhouds­analyse (CWB1018), Leerproject 2: Kwalitatief onderzoek (CWB2021) als Leerproject 3: Experiment (CWB2026) behaald zijn én indien gelijktijdig of vooraf aan de bachelorthesis de cursus Gevorderde statistiek (CWB3046) wordt gevolgd.

Voor het volgen van een keuzecursus bij een andere opleiding gelden de daar vast­gestelde toelatingseisen.

Neem contact op met de studieadviseur als  je hierdoor vast loopt in je planning en/of studievoortgang of als je je planning wilt bespreken.