Zoek in de site...

Toelating tot het derde bachelorjaar

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de toetsing van verplichte B3-cursussen geldt dat in ieder geval het eerste jaar én het tweede jaar (120ec)  volledig moet zijn behaald. Studenten die een positief advies hebben ontvangen, maar nog niet het gehele eerste en tweede jaar hebben afgerond kunnen alleen deelnemen aan de vrije keuze onderdelen/minor. Voor het volgen van een keuzevak/ minor bij een andere opleiding gelde de daar vastgestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Naast de algemene toelatingsvoorwaarden gelden voor onderstaande cursussen aanvullende specifieke toelatingsvoorwaarden:

Deelname onderstaande B3-cursussen is pas mogelijk als ...

onderstaande cursus is behaald.

SOW-CAOSB3035
Werkveldstage  (18ec)

SOW-CAOSB2080 KEMO (6ec)
én
SOW-MAWB3005 Gender and diversity: Policies and practices (6ec)
én
SOW-CAOSB2060 Arbeidsmarkt-
oriëntatie (3ec)
én
SOW-CAOSB2090 Leerproject 2: onderzoeks-strategieën (9ec)

SOW-CAOSB3040
Bachelorscriptie (12ec)

SOW-CAOSB3050
Leerproject 3 (12ec)

Voor premasterstudenten geldt de volgendealgemene toelatingsvoorwaarde:

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de toetsing van het tweede semester van het premasterprogramma geldt dat minimaal 21ec uit het eerste semester moet zijn behaald

Voor premasterstudenten gelden de volgende specifieke toelatingsvoorwaarden:

Deelname onderstaande B3-cursus is pas mogelijk als ...

het eerste semestervan de premaster volledig is behaald
én
onderstaande cursus is behaald.

SOW-CAOSB3040
Bachelorscriptie (12ec)

SOW-CAOSB3050
Leerproject 3 (12ec)