Zoek in de site...

Bijvak(ken) volgen

Keuzevakken/ bijvakken
Een beperkt aantal cursussen kunnen door RU-studenten van een andere opleiding als bijvak gevolgd worden. In sommige gevallen is er daarnaast ook een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: Voor de  cursussen met een * is een maximum gesteld aan het aantal bijvakstudenten!

Keuzevakken zonder toelatingseisen voor WO-studenten:

Cursuscode Cursustitel EC Periode
SOW-CAOSB1010 Introduction CAOS I 6 EC 1
SOW-CAOSB1040 Politiek van verwantschap* 6 EC 2
SOW-CAOSB1050 Markten in Ontwikkeling* 6 EC 3
SOW-CAOSB1070 Culturele diversiteit en ongelijkheid* 6 EC 3
SOW-CAB1018 Regionale Specialisaties en theorievorming 6 EC 4

Keuzevakken mét toelatingseisen voor WO-studenten: 
Voor het volgen van cursussen Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies uit B2 zoals die hieronder vermeld staan, geldt de volgende toelatingsvoorwaarde:
- Het behaald hebben van alle vakken van het B1

Cursuscode Cursustitel EC Periode
SOW-CAOSB2030 Materialiteit, identiteit en natuur* 6 EC 1
SOW-CAOSB2025 Gender, macht en grenzen 3 EC 2
SOW-CAOSB1030 Inleiding CAOS II* 3 EC 2
SOW-CAOSB2040 Giften, schuld en wederkerigheid* 6 EC 3
SOW-CAOSB2045 Wetenschapsfilosofie CAOS* 6 EC 3

Desgewenst kunnen studenten een pakket samenstellen tot de omvang van minor of keuzeruimte binnen het eigen curriculum.

Er wordt geen certificaat afgegeven voor de gevolgde vakken. Wel kan een formele cijferlijst worden aangevraagd via STIP.

Inschrijven keuzevakken 
Je schrijft je in voor het betreffende vak in Osiris. Je kan je alleen inschrijven als je aan de eventuele toelatingsvoorwaarden voldoet. Voldoe je hier niet aan, dan kan je niet deelnemen. Wanneer het aantal beschikbare plekken al gevuld is kan je niet meer inschrijven als bijvakstudent.