Zoek in de site...

Bijvakker van een andere universiteit

Keuzevakken/ bijvakken
Een beperkt aantal cursussen kunnen door WO-studenten van een andere universiteit als bijvak gevolgd worden. In sommige gevallen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: Voor de  cursussen met een * is een maximum gesteld aan het aantal bijvakstudenten!

Keuzevakken zonder toelatingseisen voor WO-studenten:

Cursuscode Cursustitel EC Periode
SOW-CAOSB1010 Introduction CAOS I 6 EC 1
SOW-CAOSB1040 Politiek van verwantschap* 6 EC 2
SOW-CAOSB1050 Markten in Ontwikkeling* 6 EC 3
SOW-CAOSB1070 Culturele diversiteit en ongelijkheid* 6 EC 3
SOW-CAB1018 Regionale Specialisaties en theorievorming 6 EC 4

Keuzevakken mét toelatingseisen voor WO-studenten: 
Voor het volgen van cursussen Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies uit B2 zoals die hieronder vermeld staan, geldt de volgende toelatingsvoorwaarde:
- Het behaald hebben van alle vakken van het B1

Cursuscode Cursustitel EC Periode
SOW-CAOSB2030 Materialiteit, identiteit en natuur* 6 EC 1
SOW-CAOSB2025 Gender, macht en grenzen 3 EC 2
SOW-CAOSB1030 Inleiding CAOS II* 3 EC 2
SOW-CAOSB2040 Giften, schuld en wederkerigheid* 6 EC 3
SOW-CAOSB2045 Wetenschapsfilosofie CAOS* 6 EC 3

Desgewenst kunnen studenten een pakket samenstellen tot de omvang van minor of keuzeruimte binnen het eigen curriculum.

Er wordt geen certificaat afgegeven voor de gevolgde vakken. Wel kan een formele cijferlijst worden aangevraagd via STIP.

Studenten andere universiteiten schrijven zich eerst in aan de Radboud Universiteit

Hier vind je meer informatie over je inschrijving als bijvakker aan de Radboud Universiteit.

Wanneer je ingeschreven bent aan de Radboud Universiteit, kun je je voor de afzonderlijke cursussen inschrijven via Osiris.

Heb je vragen over je inschrijving voor de cursussen of tentamens? Het Studenten Informatiepunt (STIP) kan je verder helpen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studieadviseur.