Zoek in de site...

Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs

Belangrijke disclaimer COVID-19
De informatie in deze studiegids is met zorg samengesteld. Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie die in deze studiegids staat beschreven nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages uit deze studiegids niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de beschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Welkom in de studiegids van de bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs van het nieuwe studiejaar 2022-2023. Neem de informatie uit deze gids goed door, zodat je voorbereid bent op het moment dat het studiejaar start. Raadpleeg naast deze studiegids ook regelmatig de informatie die te vinden is op de website van het Studenten Informatiepunt - STIP

Informatie voor bijvak studenten

Overzicht cursussen