Zoek in de site...

Mediatheek PWPO

Wat kan er in de Mediatheek van PWPO
In de Mediatheek kun je veelgebruikte lesmethodes en toetsen binnen het basisonderwijs vinden. Daarnaast staat in de Mediatheek ook de verplichte literatuur en een deel van de aanbevolen literatuur van het PWPO-deel van de opleiding en staan er andere onderwijs gerelateerde boeken. Je vindt de Mediatheek op de derde verdieping van het Maria Montessorigebouw in de Noordvleugel (ruimte MM 03.130).

Lenen en inleveren
In de mediatheek zijn camera's te leen ten behoeve van het filmen van lessen voor je eigen ontwikkeling of voor opdrachten. Het gaat om een beperkte hoeveelheid dus reserveer alleen als je geen andere mogelijkheid hebt om een opname te maken en doe dat op tijd. Daarnaast is het mogelijk om een methode of onderwijsboek te lenen. Voor de reservering van een camera, boek of (deel van een) methode kan gemaild worden naar mediatheekpwpo@ru.nl. In overleg met de beheerder wordt dan afgesproken wanneer het geleende materiaal opgehaald en weer teruggebracht moet worden.

Werkplekken in de Mediatheek
Het is ook mogelijk om in de Mediatheek aan de slag te gaan met de methodes die je in wilt kijken, om je te verdiepen in studieboeken, samen met medestudenten een opdracht te maken of te overleggen voor het voorbereiden van een les. Je kunt zonder reserveren plaatsnemen in de Mediatheek en er is ruimte voor maximaal 6 studenten/medewerkers.

Mediatheek niet open
Mocht de Mediatheek niet open zijn maar heb je toch iets nodig? Stuur dan tijdig een mail naar mediatheekpwpo@ru.nl. De beheerder zal dan kijken of er mogelijkheden zijn om het materiaal toch in te zien of te lenen.

Wie mogen er gebruik maken van de Mediatheek?
- Studenten en medewerkers van PWPO mogen in de Mediatheek materiaal lenen. Materiaal mag geleend worden in het kader van een studieopdracht of voor het voorbereiden van lessen.
- Studenten van een andere opleiding mogen materiaal altijd gebruiken ter inzage in de Mediatheek.​


Openingstijden

DeMediatheek zal in juli op de volgende momenten open zijn:
  • Dinsdag 4 juli 12.00-14.00
  • Vrijdag 7 juli 12.00-14.00
  • Dinsdag 11 juli 12.00-14.00
  • Donderdag 13 juli 12.00-14.00
  • Week 29 t/m 34 gesloten i.v.m. zomervakantie

Contact
Maria Montessorigebouw, ruimtenummer 03.130
Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD, Nijmegen
E: mediatheekpwpo@ru.nl
Beheerder: Ryan Rietman