Zoek in de site...

Stage: belangrijke informatie

Binnen de opleiding PWPO loop je elk bachelorjaar stage op een basisschool. In het eerste studiejaar is dat in de middenbouw (groep 3/4/5), in het tweede studiejaar in de bovenbouw (groep 6/7/8) en in het laatste studiejaar wordt de helft van het jaar stage gelopen in de onderbouw (groep 1/2) en de andere helft in een klas naar keuze in de midden- of bovenbouw .

De opleiding voorziet in de stageplaatsen, zodat die voldoen aan de opleidingseisen. Het is voor studenten niet mogelijk om zelf een stageplaats te zoeken. Alle stageplaatsen bevinden zich in de regio Nijmegen (met het OV tot één uur en 15 minuten reistijd vanaf Station Nijmegen Centraal). Ook studenten die niet in de regio Nijmegen wonen, dienen in deze regio stage te lopen en op tijd op de stageschool aanwezig te zijn (8.00 uur).​