Zoek in de site...

Programma ALPO

PW ALPO: Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs 
De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) is een combinatie van een wetenschappelijke opleiding met een praktijkgerichte opleiding. Het is geen zelfstandige opleiding, maar een vierjarig traject waarin je zowel de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de RU als de pabo aan de HAN volgt. Je leert het vak van leerkracht, maar je leert ook wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk en op basis van zelfstandig onderzoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onderwijs.

In het ALPO traject volg je grotendeels dezelfde cursussen als de studenten van het reguliere bachelorprogramma Pedagogische Wetenschappen, maar niet altijd in dezelfde volgorde. Voor sommige cursussen krijg je vrijstelling, of je volgt de cursus in een speciale ALPO-variant. Binnen het ALPO traject volg je zowel 120 EC aan onderwijs binnen Pedagogische Wetenschappen als binnen de pabo. In totaal volg je over vier jaar dus 240 EC.

Academische taalvaardigheid toets

De Radboud Universiteit wil studenten opleiden tot communicatief krachtige academici die goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Om inzicht te krijgen in je eigen academische taalvaardigheid neem je deel aan de cursus academische taalvaardigheid. Deze cursus bestaat uit een inleidend hoorcollege, een toolbox in Brightspace, de toets academische taalvaardigheid en eventueel remediërende werkcolleges. Je volgt de cursus in het Nederlands, de voertaal van onze opleiding.

Alle studenten worden door STIP FSW ingeschreven voor de OSIRIS-cursus, de Brightspace-cursus en deelname aan de toets. In Brightspace vind je alle informatie over de taaltoets, de toolbox en de studiehandleiding. Het hoorcollege vindt plaats in september, de toets in oktober (voorafgaand aan de eerste tentamenweek). Scoor je beneden de norm op de toets? Dan neem je deel aan de remediërende werkcolleges. Deze vinden plaats in periode 2 en 3.

Uit ervaring weten we dat het veelal te laat is om vlak voor de deadline van een opdracht nog met je taalvaardigheid aan de slag te gaan, mocht deze niet goed genoeg zijn. Wanneer jij als student direct vanaf de start van het eerste jaar getoetst wordt op, en begeleid wordt in taalvaardigheid, kun je je taalvaardigheid daadwerkelijk verbeteren. De cursus academische taalvaardigheid volg je daarom direct in het eerste studiejaar.

Nu al meer cursusinfo? Die zie je hierMocht deze link niet openen, dan ga je naar de osiris onderwijs catalogusen zoek je op SOW-RADAR-NL.

Benieuwd hoe het nu met je taalvaardigheid gesteld is? Doe hier de oefentoets.

Overzicht cursussen Pedagogische wetenschappen binnen ALPO traject (png, 429 kB)

Let op: informatie over het pabo curriculum en rooster is niet in de studiegids van Pedagogische Wetenschappen te vinden. Inhoudelijke informatie over de pabo verloopt via de informatievoorziening van de HAN.

Specialisatie binnen PW ALPO
In het derde studiejaar kiezen de ALPO studenten binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen één specialisatie uit. Zie voor meer informatie over de specialisatiekeuze de beschrijving bij het derde ALPO jaar.

Keuze Beroepsvaardigheden 3 in ALPO 4
In het vierde ALPO jaar volg je de cursus Beroepsvaardigheden 3. Hiervan bestaan twee varianten, namelijk BV 3 Orthopedagogiek en BV 3 Onderwijs & pedagogiek. Het is belangrijk om te weten dat je de cursus BV 3 Orthopedagogiek alleen kan volgen indien je in het derde jaar voor de specialisatie Orthopedagogiek hebt gekozen. De cursus BV3 Onderwijs & pedagogiek is altijd toegankelijk, ongeacht de specialisatie waarvoor je hebt gekozen.