Zoek in de site...

Cursusoverzicht B1

Cursuscode

Cursustitel

ec

contact-uren*

SOW-PWB1040

Wijsgerige en historische context

4

33

SOW-PWB1050

Inleiding onderwijswetenschappen

4

33

SOW-PWB1060

Inleiding pedagogiek

4

33

SOW-PWB1190

Inleiding wetenschappelijk onderzoek

4

33

SOW-PWB1200

Analyse 1

4

36

SOW-PWB1210

Academische vaardigheden 1

5

33

SOW-PWB1240

Analyse 2

4

36

SOW-PWB1250

Beroepsvaardigheden 1

5

29

SOW-PWB1260

Motorische en perceptuele ontwikkeling

4

33

SOW-PWB1270

Cognitieve en taalontwikkeling

4

33

SOW-PWB1280

Sociaal emotionele en morele ontwikkeling

4

33

SOW-PWB1290

Inleiding orthopedagogiek

4

33

SOW-PWB1300

Inleiding diagnostiek

4

33

SOW-PWB1230

Kennis in praktijk 1

6

33

* Contacturen zijn opgebouwd uit hoorcolleges, werkcolleges en /of practicumbijeenkomsten en tentamentijd (3 uur)

Bovenstaande cursussen zijn verplicht voor de studenten in het volledige, driejarige bachelorprogramma.