Zoek in de site...

Het eerste studiejaar B1

Het programma van het eerste bachelorjaar heeft een oriënterende en selecterende functie. Dat betekent dat je als student zodanig inzicht krijgt in de inhoud van de opleiding dat je aan het eind van het eerste jaar de beslissing kan maken of Pedagogische Wetenschappen en het academische niveau dat daarbij hoort bij je past.

Drie leerlijnen (theorie, onderzoek en praktijk)
De leerlijn Theorie start in het eerste jaar met inleidende cursussen pedagogiek, onderwijswetenschappen en cursussen over de normale ontwikkeling. Later in het studiejaar is er ook aandacht voor orthopedagogiek en volg je een inleiding binnen de diagnostiek. Daarnaast is er ook aandacht voor de historische context van de pedagogiek en leer je om kritisch na te denken over pedagogische theorieën.   

Binnen de leerlijn Onderzoek leer je hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en beschrijft. Je maakt daarbij gebruik van kennis over methoden en statistiek. In het eerste bachelorjaar start je met het beschrijven van statistiek. In de tweede helft van het studiejaar leer je enkele methoden om statistiek te toetsen.

In het eerste studiejaar ga je meteen kennis maken met de praktijk, zodat je direct de theoretische kennis die je hebt geleerd kan toepassen. In de tweede helft van het studiejaar ga je werken aan beroepsvaardigheden die noodzakelijk zijn om later als (ortho)pedagoog of onderwijswetenschapper te functioneren.

Bindend studieadvies
Het bindend studieadvies (BSA) houdt in dat je een bepaald aantal studiepunten uit het eerste jaar moet halen om verder te mogen met de opleiding. Een positief advies krijg je indien je minimaal 42 van de 60 EC hebt behaald. Lukt dit niet, dan kan dit betekenen dat je de opleiding niet mag voortzetten. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je minder goed kan studeren en dit kan invloed hebben op het behalen van een positief BSA. Neem daarom bij bijzondere omstandigheden altijd zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur, zodat de situatie tijdig kan worden gemeld en er met je meegedacht kan worden hoe je zo optimaal mogelijk kan studeren. Wacht hier niet tot het einde van het studiejaar mee!

Academische taalvaardigheid toets
De Radboud Universiteit wil studenten opleiden tot communicatief krachtige academici die goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Om inzicht te krijgen in je eigen academische taalvaardigheid neem je deel aan de cursus academische taalvaardigheid. Deze cursus bestaat uit een inleidend hoorcollege, een toolbox in Brightspace, de toets academische taalvaardigheid en eventueel remediërende werkcolleges. Je volgt de cursus in het Nederlands, de voertaal van onze opleiding.

Alle studenten worden door STIP FSW ingeschreven voor de OSIRIS-cursus, de Brightspace-cursus en deelname aan de toets. In Brightspace vind je alle informatie over de taaltoets, de toolbox en de studiehandleiding. Het hoorcollege vindt plaats in september, de toets in oktober (voorafgaand aan de eerste tentamenweek). Scoor je beneden de norm op de toets? Dan neem je deel aan de remediërende werkcolleges. Deze vinden plaats in periode 2 en 3.

Uit ervaring weten we dat het veelal te laat is om vlak voor de deadline van een opdracht nog met je taalvaardigheid aan de slag te gaan, mocht deze niet goed genoeg zijn. Wanneer jij als student direct vanaf de start van het eerste jaar getoetst wordt op, en begeleid wordt in taalvaardigheid, kun je je taalvaardigheid daadwerkelijk verbeteren. De cursus academische taalvaardigheid volg je daarom direct in het eerste studiejaar.

Nu al meer cursusinfo? Die zie je hier.

Mocht deze link niet openen, dan ga je naar de osiris onderwijs catalogusen zoek je op SOW-RADAR-NL.

Benieuwd hoe het nu met je taalvaardigheid gesteld is? Doe hier de oefentoets.

Honoursprogramma voor eerstejaars studenten
Studenten kunnen direct in hun eerste jaar al ervaren wat de Radboud Honours Academy te bieden heeft. Speciaal voor eerstejaars studenten is er een aantrekkelijk en interdisciplinair programma samengesteld. Je maakt hierin uitgebreid kennis met de wetenschappelijke wereld. Meer informatie over het programma dat tijdens het eerste jaar gevolgd kan worden is te vinden op de volgende website.