Zoek in de site...

Diploma-aanvraag

Het bachelorexamen
Aanvragen en uitreiking van het bachelorexamen
Twee keer per jaar wordt een bacheloruitreiking georganiseerd voor de studenten die op dat moment aan alle eisen van de bacheloropleiding voldoen. Daarnaast kun je ook gebruik maken van een balie-uitreiking. Als je het facultaire honours programma volgt, dan ontvang je het diploma tijdens een eigen zitting. Voor ALPO studenten geldt dat er een uitreiking in samenwerking met de HAN wordt verzorgd.

Let op: het bachelorexamen moet je zelf aanvragen via STIP. Dit kan via hun website. Twee weken voor de uitreiking ontvang je een uitnodiging van Bureau Examens. Op de website van STIP staan de actuele data voor de uitreiking.

Graad
Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 'bachelor of science' (BSc) verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.

Het judicium
Als er sprake is van goede tot zeer goede resultaten kan aan het bachelorexamen een judicium verbonden zijn. De examencommissie beslist of er een judicium wordt verleend. Het judicium wordt bekendgemaakt bij de uitreiking van het getuigschrift (voor de exacte regels zie de OER).