Zoek in de site...

Vrijstellingen

Iedere student die meent te kunnen aantonen dat hij/ zij een bepaald onderdeel van de studie al in voldoende mate beheerst, kan een zogeheten vrijstelling aanvragen (zie OER, artikel 3.8). Vrijstellingen voor theoretische programmaonderdelen worden alleen verleend op basis van gelijkwaardige onderdelen afgelegd aan een andere universiteit. Voor vaardigheidsonderdelen kan vrijstelling verleend worden op grond van een HBO-opleiding of werkervaring.

Procedure

Voor het aanvragen van vrijstellingen zijn formulieren beschikbaar bij STIP. Ingevulde formulieren lever je in bij STIP. Een aanvraag dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van het afgelegde onderdeel en van een bewijs van een afgelegd tentamen of examen. Voor sommige onderdelen wordt inzage van de gebruikte boeken gevraagd.

De Examencommissie is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen. Een toegekende vrijstelling wordt in OSIRIS opgenomen als studieresultaat met de bijbehorende studiepunten en genoteerd met 'VR'. Er wordt dus geen cijfer toegekend. Wordt een vrijstellingsverzoek goedgekeurd dan ontvang je hiervan een bevestigingsmail via Osiris. Bij afwijzing van het verzoek ontvang je schriftelijk bericht van de examencommissie.

Uitzondering

De studiepunten verkregen via een vrijstellingen tellen in principe niet mee voor de studiefinanciering noch voor judicia.