Zoek in de site...

Mentoraat

In je eerste bachelor jaar (B1) is je AV/OP1-docent tevens je mentor. Tijdens de AV/ OP1-bijeenkomsten werk je aan je studieportfolio. Dit is een persoonlijk verslag, waarin je reflecteert op jezelf, je studie en je mogelijkheden en vorderingen. De docent begeleidt je hierbij. Aanvullend heb je met de docent/ mentor in de loop van het B1-jaar twee individuele studievoortgangsgesprekken. Hierin bespreken jullie ondermeer:

  • Of jij je thuis voelt in de opleiding en in Nijmegen
  • Of de opleiding aansluit op je interesse en verwachtingen
  • Hoe je studieresultaten zijn en of je je propedeuse of BSA gaat halen
  • Of jij echt kiest voor onze opleiding Psychologie
  • Of wij denken dat je een academische studie succesvol zult kunnen afronden
  • Of je studievaardigheden voldoende zijn
  • Of we jou adviseren om deel te nemen aan een honours programma

Mocht je studievoortgang te wensen overlaten, dan ga je samen met je mentor na wat je eraan gedaan hebt om de studievaardigheden te verbeteren en wat je verder nog kunt doen.