Zoek in de site...

Opbouw bachelorprogramma Sociologie

Verschillende type cursussen

De cursussen in het programma worden onderverdeeld in de type cursussen:

type 1: theorie cursussen (sociologisch of verbredend)
type 2: cursussen in methoden en technieken van onderzoek
type 3: integratiecursussen (van bovengenoemde onderdelen)

* In B3 volg je een verplicht programma van 42ec. Daarnaast kan je de vrije keuze ruimte van 18ec naar keuze invullen. Je kan hier zelf vakken kiezen die jij van belang acht voor je studie. 

Cumulatief karakter programma

Het programma van de opleiding Sociologie is cumulatief, wat betekent dat de inhoud van de cursussen voortbouwt op eerder opgedane kennis en vaardigheden. Door deze opbouw ontwikkel je je kennis en vaardigheden steeds meer diepgaand. Hoe verder je in het programma bent, hoe verder je bent in het kort en bondig kunnen formuleren van sociologische vragen, sociologische theorieën en in het hanteren van soiaal-wetenschappelijke onderzoektechnieken. Dit komt ook tot uiting in de toetsing van de cursussen, zo maak je bij de integratiecursussen uit het B3 programma een individueel eindproduct.