Zoek in de site...

Afstuderen

bachelor behaald
Het bachelorexamen wordt afgelegd door de afzonderlijke onderdelen van de bacheloropleiding achtereenvolgens te behalen: aan het einde van de bacheloropleiding hoeft geen apart examen te worden afgelegd. Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science verleend.

bachelordiploma
Om een bachelordiploma te kunnen ontvangen vraagt de student zelf het  bachelordiploma aan bij het STIP. De uitslag van het bachelorexamen wordt bepaald door de examencommissie. In sommige gevallen wordt een judicium toegekend, de regels hiervoor zijn te vinden in bijlage 1 van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

diploma uitreiking
Tenminste 1 keer per jaar wordt een gezamenlijke bachelordiploma-uitreiking georganiseerd. Informatie over deadlines en uitreikingsdata zijn te vinden op de website van het STIP.