Zoek in de site...

Opleidingscommissie Master CoPO

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie, met als taken:

  • het uitbrengen van advies over de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de decaan en de directeur van het onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Omdat een opleidingscommissie bestaat uit stafleden en studentleden, is dit hét orgaan waarin studenten invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs.

Samenstelling Opleidingscommissie Masteropleiding CoPO

stafleden:
vacature

studentleden:
vacature

adviserende leden:
Matthijs Brussen MSc
secretariaat: christel.tielen@ru.nl

Heb je een vraag voor de opleidingscommissie, of wil je zelf actief betrokken zijn bij het onderwijs en lid worden van een opleidingscommissie? Neem dan contact op met de studentleden van de opleidingscommissie. Zij zijn bereikbaar op het volgende mailadres: