Zoek in de site...

Toelatingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Toelaatbaar tot de opleiding is in ieder geval degene die:

a.    Het bachelorexamen Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) aan de Radboud Universiteit met goed gevolg heeft afgelegd.

b.   het pre-masterprogramma Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs aan de Radboud Universiteit heeft afgerond.

c. Toelating met een getuigschrift van een bacheloropleiding elders behaald, geschiedt via de Examencommissie.

Belangrijk: De opleiding CoPO kan alleen gevolgd worden indien aankomende studenten in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs.  

Harde knip
De masteropleiding CoPO werkt met een harde knip. Deelname aan masteronderwijs is alleen mogelijk met een geldige masterinschrijving. Een geldige masterinschrijving kan alleen tot stand komen indien de betreffende vooropleiding in zijn geheel is afgerond. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. De betreffende examendatum van het getuigschrift moet voor de aanvangsdatum van de masteropleiding liggen.