Zoek in de site...

Studiebegeleiding

Binnen de master Pedagogische Wetenschappen kunnen studenten studiebegeleiding krijgen. Hiervoor kunnen zij terecht bij de studieadviseur.

Studieadviseur

De studieadviseur binnen de masteropleiding CoPO is Matthijs Brussen.

Je kunt bij hem onder andere terecht voor:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Stuur beperkt e-mail
Gebruik e-mail uitsluitend voor het doorgeven van gevraagde informatie. Stel nooit in een e-mail vragen waar je snel antwoord op wilt hebben of waar belangrijke informatie in staat die niet gemist mag worden. Hiervoor kun je beter een (telefonische) afspraak maken via de digitale agenda Ben je geen student dan kun je een afspraak maken via STIP. Wil je toch een mail sturen dan is het belangrijk dat je de mail via je RU mailadres stuurt. Vragen vanuit andere mailadressen mogen wij niet beantwoorden.

Maak een afspraak
Voor een telefonisch of Zoom-gesprek van circa 15-25 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc. Een afspraak maak je via de digitale agenda. Daar kun je een geplande afspraak ook annuleren of verzetten.

Houd er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.

Contactgegevens
Matthijs Brussen MSc.
T: 024-3616163 (STIP)
E: matthijs.brussen@ru.nl