Zoek in de site...

Algemene informatie

Belangrijke disclaimer COVID-19
De informatie in deze studiegids is met zorg samengesteld. Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie die in deze studiegids staat beschreven nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages uit deze studiegids niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de beschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.