Zoek in de site...

Toelatingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Tot de opleiding worden rechtstreeks toegelaten: degene die beschikt over het getuigschrift van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs of Onderwijswetenschappen behaald aan de Radboud Universiteit of een andere Nederlandse universiteit.
2. Rechtstreekse toelating geldt tevens voor degene die beschikt over een afgerond premastercertificaat Pedagogische Wetenschappen of Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Harde knip
De masteropleiding Onderwijswetenschappen werkt met een harde knip. Deelname aan masteronderwijs is alleen mogelijk met een geldige masterinschrijving. Een geldige masterinschrijving kan alleen tot stand komen indien de betreffende vooropleiding in zijn geheel is afgerond. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. De betreffende examendatum van het getuigschrift moet voor de aanvangsdatum van de masteropleiding liggen.

Vanwege de huidige situatie door het COVID-19 virus is later instromen in de master Onderwijswetenschappen mogelijk. Red je het niet om voor 1 september je bacheloropleiding af te ronden? Je kunt elke maand volgend op het afronden van de bacheloropleiding instromen in de master. Start je uiterlijk 1 oktober met de masteropleiding dan kun je deze in principe nog in het collegejaar 2022-2023 afronden. Wel moet je in dat geval vanaf september al starten met het bijwonen van de cursussen en een stageplaats hebben waarmee je per 1 oktober kunt starten. Stroom je later in, dan kan dat betekenen dat je een half jaar vertraging gaat oplopen.

Mocht je op een later moment dan 1 september willen starten met de master, neem dan contact op met studieadviseur Robin Sülter.

Het cursorisch onderwijs binnen de master wordt eenmaal per studiejaar aangeboden. Het onderwijsprogramma kan daarom per instroommoment verschillen.