Zoek in de site...

Aanvragen van het Masterdiploma

Het masterdiploma moet door de student zelf worden aangevraagd. Als alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, kan gestart worden met de procedure tot aanvraag. De procedure zelf staat beschreven op de website van het STIP.

Vul het digitale aanvraagformulier volledig in. Als na controle blijkt dat je aan alle eisen van de opleiding hebt voldaan, wordt door het STIP aan Diploma Services doorgegeven dat je geslaagd bent. Van Diploma Services ontvang je vervolgens een uitnodiging voor de diplomauitreiking.


Uitreiking masterdiploma

De afstudeerdatum is de datum waarop je laatste beoordeling is verwerkt. In de maand volgend op je examendatum kun je je via Studielink uitschrijven zodat je geen collegegeld meer hoeft te betalen. Alleen voor de maanden juli en augustus wordt geen collegegeld teruggegeven. Voor het schema van de uitreikingen zie website van het STIP. De afstudeerders worden persoonlijk door Diploma Services uitgenodigd.

Let op: voor actuele informatie over de diploma-uitreiking, kijk op de website van Diploma Services

Het judicium
Als er sprake is van goede tot zeer goede resultaten kan aan het masterexamen een judicium verbonden zijn. De examencommissie beslist of er een judicium wordt verleend. Het judicium wordt bekendgemaakt bij de uitreiking van het getuigschrift (voor de exacte regels zie de master OER)

Graad
Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 'master of science' (MSc) verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.