Zoek in de site...

Afstudeerrichtingen

Het onderwijsprogramma van de master Pedagogische Wetenschappen kent negen afstudeerrichtingen, elk bestaande uit twee modules/cursussen. Elke afstudeerrichting kan gecombineerd worden met een masterstage Orthopedagogiek (in combinatie met de cursus Diagnostiek) of met een masterstage Pedagogiek (in combinatie met de cursus Policy, Paradigms and Human Development).