Zoek in de site...

Programma op hoofdlijnen

In totaal kent de master Pedagogische Wetenschappen negen afstudeerrichtingen. De afstudeerrichtingen komen uitgebreid aan bod in deze studiegids.

Afstudeerrichtingen Pedagogische Wetenschappen:

  1. Angst- en stemmingsstoornissen
  2. Beperkingen en handicaps
  3. Diversities in Youth Care
  4. Gifted education
  5. Forensische pedagogiek
  6. Pedagogische ethiek
  7. Risicogedrag
  8. Speciale leerbehoeften
  9. Relationele ontwikkeling

Alle afstudeerrichtingen leiden, afhankelijk van de gevolgde stage (d.w.z. stage orthopedagogiek of stage pedagogiek), tot het verkrijgen van een NVO-verklaring tot Basis-orthopedagoog in combinatie met een basisaantekening Diagnostiek of een NVO-verklaring tot Basis-pedagoog. De opbouw van de programma's is grotendeels hetzelfde:

- Voor een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt is een aantal theoretische cursussen ontwikkeld dat in elke afstudeerrichting terugkomt. Het betreft de cursussen 'Ethiek', 'Complex Systems Theory' en 'Coaching II'.
- Studenten die in aanmerking willen komen voor een NVO-verklaring Basis-orthopedagoog en de basisaantekening Diagnostiek volgen een Stage orthopedagogiek (20 EC) en de cursus Diagnostiek (5 EC).
- Studenten die in aanmerking willen komen voor een NVO-verklaring Basis-pedagoog volgen een Stage pedagogiek (20 EC) en de cursus Policy, Paradigms and Human development (5 EC).
- Elk afstudeerrichting bestaat uit twee modules.
- Alle programma's worden afgerond met een masterscriptie (15 EC).

Bij de opzet van de afstudeerrichtingen is rekening gehouden met het toenemende internationaliserende karakter van de Radboud Universiteit. Het onderwijs van de twee afstudeerrichtingen Diversities in Youth Care en Gifted education wordt (gedeeltelijk) in het Engels verzorgd. Internationale studenten die toegelaten zijn tot de master Pedagogische Wetenschappen kunnen een volledig Engelstalig programma van deze twee afstudeerrichtingen volgen.
 
Arbeidsmarkt
Na je master Pedagogische Wetenschappen ben je goed voorbereid op de huidige arbeidsmarkt, want er wordt veel aandacht besteed aan de link met de praktijk in de cursussen en in de stage.

Na je master Pedagogische Wetenschappen kun je aan de slag als:
- (ortho)pedagoog 
- begeleider / adviseur / trainer
- docent / ontwikkelaar / ontwerper
- beleidsmedewerker
- onderzoeker

binnen:
- de (ortho)pedagogische hulpverlening
- het (speciaal) onderwijs
- de gehandicaptenzorg
- de geestelijke gezondheidszorg
- de jeugdhulpverlening
- de internationale hulpverlening
- de kinderbescherming
- gemeentebesturen
- instituten voor praktijkonderzoek

Ook kun je nog verder studeren om bijvoorbeeld de opleiding tot GZ-psycholoog te volgen waarbij je één dag per week college volgt en vier dagen per week werkt.