Zoek in de site...

Studiebegeleiding

Binnen de master Pedagogische Wetenschappen kunnen studenten studiebegeleiding krijgen. Hiervoor kunnen zij terecht bij de:
 • studieadviseur
 • stage- en/of scriptiebegeleider
 • coördinator internationalisering

Studieadviseur

De studieadviseur van de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen is Robin Sülter.

Je kunt bij haar onder andere terecht voor:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke omstandigheden of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie, zoals de keuze van een afstudeerrichting en het bepalen van keuzevakken;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Stuur beperkt e-mail
Gebruik e-mail uitsluitend voor het doorgeven van gevraagde informatie. Stel nooit in een e-mail vragen waar je snel antwoord op wilt hebben of waar belangrijke informatie in staat die niet gemist mag worden. Hiervoor kun je beter een afspraak maken via de digitale agenda Ben je geen student, dan kun je een afspraak maken via STIP. Wil je toch een mail sturen dan is het belangrijk dat je de mail via je RU-mailadres stuurt. Vragen vanuit andere mailadressen mogen wij niet beantwoorden.

Maak een afspraak
Voor een gesprek van circa 15-25 minuten over studievoortgang, persoonlijke omstandigheden, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc. kun je een afspraak maken via de digitale agenda. Je kunt een afspraak maken voor op de campus, via zoom of telefonisch. In de digitale agenda kun je een geplande afspraak ook annuleren of verzetten.

Houd er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.

Heb je een zeer dringende en/of korte vraag ? Dan kun je ook direct bellen: 024-3616163. Stel een dringende vraag echter nooit via de mail.

Robin is aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Contactgegevens
Robin Sülter, MSc.
T: 024-3616163 (STIP)
E: robin.sulter@ru.nl

Stagecoördinator Pedagogische wetenschappen

De stagecoördinator van de masterstage Orthopedagogiek is drs. Marijke van Beurden. De stagecoördinator van de masterstage Pedagogiek is dr. Cecile Kuijpers.


Scriptiecoördinator Pedagogische Wetenschappen

De scriptiecoördinator van de master Pedagogische Wetenschappen is dr. Marco van de Ven.

Internationalisering: Studeren in het buitenland

In het pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen zit geen mogelijkheid om onderdelen in het buitenland te volgen of deel te nemen aan internationale samenwerkingsprojecten. In het masterprogramma Pedagogische Wetenschappen bestaat deze mogelijkheid wel voor de masterstage Pedagogiek. Studenten die de masterstage orthopedagogiek willen volgen moeten er vanuit gaan dat dit zeer veel eigen organisatie kost en studievertraging kan opleveren. Studenten die interesse hebben om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen, kunnen hiertoe contact opnemen met de studieadviseur Elske Gros. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om na afstuderen deel te nemen aan buitenlands onderwijs. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via het International Office Sociale Wetenschappen: www.ru.nl/ioss