Zoek in de site...

Tentamenregeling

Raadplegen tentamenresultaten

Je kunt in Osiris zien welk resultaat je hebt behaald. Osiris biedt ook de mogelijkheid om overzichten te maken van al je studieresultaten. Dit helpt je om je eigen studievoortgang te bewaken. Klopt er iets niet binnen je studievoortgangsoverzicht? Neem dan contact op met het Studenten Informatiepunt (STIP).

Aanvragen extra tentamen- of vervroegde tentamengelegenheid

Mocht je wegens ziekte of bijzondere omstandigheden de eerste gelegenheid niet hebben kunnen maken dan ben je aangewezen op de tweede tentamengelegenheid. De examencommissie verleent geen toestemming voor een extra tentamen als de tweede gelegenheid (hertentamen) nog niet heeft plaatsgevonden. Mocht je hiervoor onverhoopt vervolgens geen voldoende halen dan ben je aangewezen op de eerstvolgende gelegenheid in het nieuwe studiejaar.

Een verzoek voor een extra tentamengelegenheid is mogelijk wanneer je wegens bijzondere omstandigheden de tweede gelegenheid niet hebt kunnen maken en je hierdoor aanzienlijk (langer dan een half jaar) vertraging oploopt. Dit verzoek kun je onderbouwd met argumenten mailen naar: ExamencommissiePWO@ru.nl De examencommissie beoordeelt vervolgens of je voor een extra tentamengelegenheid in aanmerking komt. Daarbij kijken ze zowel naar de omstandigheden als naar je studieverloop- en resultaten. Een extra gelegenheid wordt nooit automatisch toegekend en een verzoek kan alleen op individuele basis worden ingediend. Je kunt ook geen recht ontlenen aan het toekennen van een extra gelegenheid aan een medestudent.

Een verzoek voor een vervroegde tentamengelegenheid is uitsluitend mogelijk wanneer je op één onderdeel na alle onderdelen van het bachelor, premaster of masterprogramma hebt afgerond en het betreffende onderdeel dat je nog moet afronden niet in het volgende semester wordt aangeboden waardoor je langer dan een half jaar zonder onderwijs moet wachten op het afleggen van dit tentamen. Dit verzoek mag pas worden ingediend wanneer alle onderdelen op één na zijn afgerond. Dit verzoek kun je onderbouwd met argumenten mailen naar: ExamencommissiePWO@ru.nl. De examencommissie beoordeelt vervolgens of je voor een vervoegde tentamengelegenheid in aanmerking komt. Daarbij kijken ze ook naar je studieverloop- en resultaten. Een vervroegde gelegenheid wordt nooit automatisch toegekend en een verzoek kan alleen op individuele basis worden ingediend. Je kunt ook geen recht ontlenen aan het toekennen van een vervroegde gelegenheid aan een medestudent.