Zoek in de site...

Kwaliteitszorg

Er zijn twee belangrijke commissies binnen de opleiding sociologie. Dit zijn de examencommissie en de opleidingscommissie. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijs en het onderwijsprogramma van de opleiding sociologie.

Daarnaast wordt er veel zorg besteed aan de kwaliteit van het onderwijs door het onderwijsprogramma en cursussen stelselmatig te evalueren.