Zoek in de site...

Keuzevakken bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

WO-studenten van andere opleidingen met interesse in CAOS kunnen keuzevakken volgen. Studenten die een verwante bacheloropleiding volgen en die interesse hebben in de Master Anthropology and Development Studies (ADS) kunnen een voorbereidende minor volgen.

HBO-studenten kunnen geen afzonderlijke keuzevakken volgen maar wel een HBO-minor

Keuzevakken zonder toelatingseisen voor WO-studenten:

Let wel: Voor de  cursussen met een * is een maximum gesteld aan het aantal bijvakstudenten!

Cursuscode Cursustitel EC Periode
SOW-CAOSB1010 Introduction CAOS I 6 EC 1
SOW-CAOSB1040 Politiek van verwantschap* 6 EC 2
SOW-CAOSB1050 Markten in Ontwikkeling* 6 EC 3
SOW-CAOSB1070 Culturele diversiteit en ongelijkheid* 6 EC 3
SOW-CAB1018 Regionale Specialisaties en theorievorming 6 EC 4

Keuzevakken mét toelatingseisen voor WO-studenten: 
Voor het volgen van cursussen Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies uit B2 zoals die hieronder vermeld staan, geldt de volgende toelatingsvoorwaarde:
- Het behaald hebben van alle vakken van het B1

Cursuscode Cursustitel EC Periode
SOW-CAOSB2030 Materialiteit, identiteit en natuur* 6 EC 1
SOW-CAOSB2025 Gender, macht en grenzen 3 EC 2
SOW-CAOSB1030 Inleiding CAOS II* 3 EC 2
SOW-CAOSB2040 Giften, schuld en wederkerigheid* 6 EC 3
SOW-CAOSB2045 Wetenschapsfilosofie CAOS* 6 EC 3

Desgewenst kunnen studenten een pakket samenstellen tot de omvang van minor of keuzeruimte binnen het eigen curriculum.

Er wordt geen certificaat afgegeven voor de gevolgde vakken. Wel kan een formele cijferlijst worden aangevraagd via STIP.

RU-studenten kunnen zich via OSIRIS inschrijven voor een cursus.

Bijvakker van andere universiteit

Studeer je momenteel aan een andere universiteit en wil je bij ons één of meerdere vakken volgen? Je kunt je dan inschrijven als bijvakstudent. Bekijk eerst via de links hierboven of je aan de voorwaarden voldoet om het vak te mogen volgen. Vervolgens kun je de inschrijving als student bij de Radboud Universiteit regelen. Kijk voor de aanmeld- en inschrijfprocedure op de RU-website.