Zoek in de site...

Gender & Diversity Studies

Minor Gender, cultuur en maatschappij (FSW)

1 variant per semester

In deze minor verdiepen de studenten zich in de maatschappelijke en culturele achtergrond van sekseverhoudingen en seksualiteit en de representaties daarvan. Wat wordt er verstaan onder mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit binnen verschillende bevolkingsgroepen en welke gevolgen heeft dit? Deze minor leert studenten om vanuit een genderperspectief kritische vragen te formuleren. De minor sluit aan bij een ruime maatschappelijke toepassing, bijvoorbeeld in het onderwijs en onderzoek, en voorlichting en beleid op het terrein van (etnische) minderheden en
ontwikkelingssamenwerking.

Specificaties

Varianten: 2 (per semester)

Wanneer: Semester 1 en/of semester 2
Studiepunten: 20 tot 29 EC
Inschrijving: via OSIRIS inschrijven voor de minor (SOW-MI-GCM) én voor iedere cursus apart!

Variant 1 - Eerste semester (20 tot 29 EC)

Cursuscode: SOW-MI-GCM-22-1

Verplichte cursussen (ieder 5 EC)

Keuzecursussen

Variant 2 - Tweede semester (16 tot 32 EC)

Cursuscode: SOW-MI-GCM-22-2

Verplichte cursussen

Keuzecursus

* NB:  Studenten van de hoofdopleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies kunnen deze cursus niet kiezen als keuzecursus omdat dit onderdeel uitmaakt van het vaste curriculum.

Vragen over de minor 'Gender, Culture and Society'?
Secretariaat Gender & Diversity Studies
Thomas van Aquinostraat 4, kamer MM.02.090
Tel: 024 - 361 25 12
Marjolijn.wasmus@ru.nl
www.ru.nl/genderstudies

Minor Cultural Sexuality Studies (FSW)

Seksualiteitsstudies is een vakgebied dat seksualiteit bestudeert als een cultureel, sociaal en historisch verschijnsel. Seksualiteit wordt dan niet als vanzelfsprekend biologisch fenomeen opgevat, maar als iets dat afhankelijk van plaats en tijd heel verschillende betekenissen kan hebben. Zo is bijvoorbeeld in de westerse wereld seksualiteit in de afgelopen twee eeuwen van gevaarlijke zonde tot legitieme bron van plezier geworden. Seksualiteitsstudies bestudeert de processen waarin seksualiteit steeds een nieuwe betekenis krijgt toegewezen. We kijken daarbij naar de betekenis van seksualiteit in heel uiteenlopende culturele bronnen: media, film, literatuur, maar ook praktijken als wetenschap, geneeskunde en psychologie. De vragen die dan steeds terugkomen zijn; Welke betekenis krijgt seksualiteit in deze culturele bronnen en praktijken? Welke effecten heeft dit op het seksuele handelen van individuele mensen en op hun identiteit, en ook op het handelen van instellingen als de overheid, politieke bewegingen, de kerk?

De vakken van Cultural Sexuality Studies zijn multidisciplinair en combineren kennis uit de sociale wetenschappen (antropologie, sociologie, politicologie) en geesteswetenschappen (culturele studies, geschiedenis, filosofie).

Specificaties

Cursuscode: SOW-MI-CSS-22
Wanneer: Semester 1 en 2
Studiepunten: 20 EC
Inschrijving: via OSIRIS inschrijven voor de minor én voor iedere cursus apart!
In deze minor zijn alle cursussen verplicht.

Cursussen (20 EC)

Sex for the Social Sciences and Humanities: An Introduction to Socio-Cultural Sexuality Studies

Cursuscode: SOW-VSB9051 (5 ECTS)
Wanneer: Semester 1, periode 1

Two Centuries of Sex: A History of Sexuality in Europe, 1800-2000

Cursuscode: SOW-VSB9052 (5 ECTS)
Wanneer: Semester 1, periode 2

Global Sex: The Travels of Desires, Identities, and Politics in a Globalizing World

Cursuscode: SOW-VSB9047 (5 ECTS)
Wanneer: Semester 2, periode 4

Sexuality in Contemporary Media Culture: Pornification, Censorship, Innocent Pleasure?

Cursuscode: SOW-VSB9048 (5 ECTS)
Wanneer: Semester 2, periode 4

Coördinator Minor Cultural Sexuality Studies
Dr. Stefan Dudink
Thomas van Aquinostraat 4, kamer MM.02.030
Tel: 024 - 361 55 62
E-mail: stefan.dudink@ru.nl

Minor Gender in kunst, cultuur en geschiedenis

Deze minor biedt studenten de gelegenheid zich te verdiepen in de historische en culturele achtergronden van sekseverhoudingen en representaties van gender in literatuur, geschiedenis, kunst en materiële cultuur. Er wordt aandacht besteed aan de theoretische concepten sekse en gender en aan de invloed van klassieke teksten sinds de Verlichting. Vervolgens passen studenten deze begrippen zelfstandig toe op concrete cases in de thematische cursussen. Studenten worden door deze minor in staat gesteld en ná deze minor in staat geacht om: in grote lijnen de historisch gegroeide verhoudingen tussen mannen en vrouwen te beschrijven en verklaren binnen specifieke culturele contexten; representaties in literaire en historische teksten, en materiële cultuur en kunst te analyseren vanuit een genderperspectief; het huidige denken over multiculturaliteit en emancipatie te relateren aan de teksten van invloedrijke denkers en schrijvers sinds de Verlichting; de inzichten van Genderstudies op het gebied van Letteren te verbinden met andere vakgebieden.

Specificaties

Wanneer: blok 1,2 en 4
Studiepunten: 15-20 ECTS

Verplichte vakken

Keuzevakken

Coördinator

Dr. Liedeke Plate
Erasmusplein 1, kamer 11.21
Tel: 024 - 361 10 68
E-mail: liedeke.plate@ru.nl

Als een Gender & Diversity cursus wilt volgen terwijl je aan een andere hogeronderwijsintelling in Nederland studeert, lees dan hoe je je kunt inschrijven: Cursussen of minor volgen als bijvakstudent