Zoek in de site...

Opleidingscommissie

De bacheloropleiding en de masteropleiding Communicatiewetenschap hebben allebei een eigen commissie, maar vergaderen gezamenlijk. Deze beide commissies bestaan uit leden van de wetenschappelijke staf en studentleden. De leden van de wetenschappelijke staf worden door de decaan van de faculteit op voordracht van de directeur van het Onderwijsinstituut benoemd voor een periode van twee jaar. Studentleden worden gekozen door studenten voor een periode van een jaar. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

De commissies geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het onderwijsprogramma aan de:

  • decaan en directeur van het onderwijsinstituut
  • examencommissie.

De opleidingscommissies voor de bacheloropleiding en de masteropleiding zijn voor 2022-2023 als volgt samengesteld:

  • Stafleden: Paul Hendriks Vettehen (voorzitter), Rebecca de Leeuw, Iris van Ooijen en Liesbet Veenstra-van Dijk
  • studentleden BA: Tristan Braakman, Hilde van Schijndel (schaduwlid), Youp Jansen van der Sligte (schaduwlid) en Julia Vermeer (schaduwlid PM).
  • studentleden MA: Emmy Kok, Mieke Berende en Za-zie Kuipers.
  • adviserend leden: Esther Marsman (studieadviseur BA1 en BA2), Sanne de Meijer (studieadviseur BA3, MA en PM).
  • Secretaris: Femke Klomp.

In de Opleidingscommissie van Communicatiewetenschap zitten dit studiejaar in totaal zeven studenten (drie bachelor, drie master en één premaster), die als doel hebben voor jullie belangen op te komen. Om het communicatiewetenschappelijke onderwijs met het oog op de kwaliteit te optimaliseren, willen zij graag weten wat er speelt. Mail je klachten, opmerkingen of verbeterpunten naar email: olc.cw@student.ru.nl, of contact de studentleden via Twitter (OLC_CW) en Facebook (Opleidingscommissie Communicatiewetenschap).