Zoek in de site...

Programma

periode 1 periode 2 periode 3 periode 4

SOW-CAOSB2010 Grote denkers en sleutelbegrippen (6ec)

SOW-CAOSB2025
Gender, macht en grenzen (minorvariant, 3ec)
SOW-CAOSB3060
Methoden van veldonderzoek (6ec)
SOW-CAOSB3040 
Bachelorscriptie (12ec)
SOW-CAOSB2030
Materialiteit, identiteit en natuur (6ec)
SOW-CAOSB2080
Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek (6ec)

SOW-CAOSB3050 
Leerproject 3 (12ec)

SOW-MTB2008
Statistiek 2 (3ec)
SOW-CAOSB3010 
Hedendaagse debatten (6ec)