Zoek in de site...

Examencommissie PWO

De examencommissie van Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen (PWO) ziet toe op een goede gang van zaken bij tentamens en examens. Daarnaast heeft de examencommissie de taak om de naleving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) te bewaken.

Samenstelling

De Examencommissie van PWO bestaat uit de volgende personen:

 • prof. dr. Ard Lazonder (voorzitter);
 • dr. Kim Cordewener (lid);
 • dr. Tjip de Jong (lid);
 • dr. Lex Hendriks (lid);
 • Helma van Tits, BBa. (secretaris);
 • Matthijs Brussen, MSc. (adviserend lid)

Werkterrein

De examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 • verantwoordelijkheid voor het afnemen van de examens en voor de organisatie en coördinatie van de examens binnen de bovengenoemde opleidingen;
 • het aanwijzen van examinatoren van de tentamens c.q. studieonderdelen van deze opleidingen;
 • het vaststellen van de regels voor de goede gang van zaken bij het onderwijs van de opleidingen en het nemen van maatregelen daartoe;
 • het uitvoeren van alle verdere taken die in het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de opleidingen aan deze commissie zijn toevertrouwd, inclusief het beoordelen van aanvragen van studenten.

Een aanvraag indienen?

Studenten kunnen de examencommissie vragen om een uitzondering op de regels van de OER. Voordat je een verzoek aan de examencommissie gaat schrijven, is het verstandig om eerst met je studieadviseur te overleggen. Je studieadviseur kan je adviseren over de mogelijkheden van je verzoek. Daarnaast is het nuttig om kennis te nemen van de inhoud van de OER van je opleiding en de tentamenregeling.

Verzoeken aan de examencommissie moet je altijd voorzien van:

 • naam en studentnummer (verzoeken zonder studentnummer worden niet in behandeling genomen)
 • ru mail adres
 • datum

Omschrijf in je verzoek altijd duidelijk waar het om gaat; bv. extra tentamengelegenheid (vermeld daarbij cursusnaam en cursuscode) of bv. een vrijstelling (gebruik bij aanvraag voor een vrijstelling altijd het vrijstellingsformulier); onderbouw je verzoek; en overleg bewijsstukken.

Stuur je verzoek en bijlagen (bij voorkeur samengevoegd) als pdf naar het emailadres van de examencommissie (examencommissiePWO@ru.nl)

De examencommissie vergadert 10 keer per jaar. Als je wilt dat jouw verzoek op een van deze vergaderingen wordt besproken, stuur het dan minimaal 5 werkdagen van tevoren naar ExamencommissiePWO@ru.nl. De voorlopige vergaderdata voor dit studiejaar zijn:

Maandag 3 oktober 2022
Maandag 31 oktober 2022
Maandag 28 november 2022
Maandag 12 december 2022
Maandag 16 januari 2023
Donderdag 2 maart 2023
Maandag 3 april 2023
Maandag 8 mei 2023
Donderdag 8 juni 2023
Donderdag 6 juli 2023