Zoek in de site...

Toelating Master Pedagogische wetenschappen

Algemene voorwaarden

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot de masteropleiding als je beschikt over een afgerond pre-mastercertificaat Pedagogische wetenschappen (Pedagogiek/Orthopedagogiek) van de Radboud universiteit.

In de master Pedagogische wetenschappen kun je kiezen uit een stage Pedagogiek of Orthopedagogiek. Je kunt alleen toegelaten worden tot de stage Orthopedagogiek als je de pre-master Orthopedagogiek met klinische NVO-aanvulling afgerond hebt.

Harde knip

De masteropleiding Pedagogische wetenschappen werkt met een harde knip. Deelname aan masteronderwijs is alleen mogelijk met een geldige masterinschrijving. Een geldige masterinschrijving kan alleen tot stand komen indien de betreffende vooropleiding in zijn geheel is afgerond. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. De betreffende examendatum van het getuigschrift moet voor de aanvangsdatum van de masteropleiding liggen. Instromen in de master kan per september.

Meer informatie over het masteronderwijs is terug te vinden in de studiegids van de master Pedagogische wetenschappen