Zoek in de site...

Pre-masterprogramma's

Binnen de pre-master Pedagogische wetenschappen zijn er twee programma's:

 • Pre-master Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek (60 EC)
 • Pre-master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek (56 EC) +  klinische NVO-aanvulling (8 EC)

Beide pre-masters bestaan uit een programma verdeeld over 2 jaar. Verlenging van de pre-master is uitsluitend mogelijk na toestemming van de examencommissie (zie OER).

Studieprogramma

Zie hier voor de schematisch overzichten met de opbouw en invulling van de pre-masterprogramma's.  Op deze pagina vind je per cursus cursusinformatie.

Onderdelen pre-master PW: Pedagogiek

 • Academische vaardigheden pre-master (4 EC)
 • Analyse 1 (4 EC)
 • Analyse 2 (4 EC)
 • Analyse 3 of 4 (4 EC)
 • Capita selecta: pedagogiek (4 EC)
 • Denkkaders in praktijk (4 EC)
 • Inleiding Pedagogiek (4 EC)
 • Inleiding Wetenschappelijk onderzoek (4 EC)
 • Juridische ethische context (4 EC)
 • Onderwijs en pedagogiek (4 EC)
 • Ontwikkelingspsychologie pre-master (4 EC)
 • Pre-masterscriptie (4 EC)
 • Psychometrie en besliskunde (4 EC)
 • Sociaal-culturele context (4 EC)
 • Wetenschapsfilosofie (4 EC)

Totaal: 60 EC

Onderdelen pre-master PW: Orthopedagogiek

 • Academische vaardigheden pre-master (4 EC)
 • Analyse 1 (4 EC)
 • Analyse 2 (4 EC)
 • Behandelingsmethodiek (4 EC)
 • Inleiding Orthopedagogiek (4 EC)
 • Inleiding Wetenschappelijk onderzoek (4 EC)
 • Juridische ethische context (4 EC)
 • Keuzevak (4 EC): Ontwikkelingsproblemen, leerproblemen, of sociaal-emotionele problemen
 • Methodiek van de diagnostiek (4 EC)
 • Neuropsychologie (4 EC)
 • Ontwikkelingspsychologie pre-master (4 EC)
 • Psychometrie en besliskunde (4 EC)
 • Pre-masterscriptie (4 EC)
 • Wetenschapsfilosofie (4 EC)

Totaal: 56 EC

Klinische NVO-aanvulling

 • Beroepsvaardigheden 3: Orthopedagogiek (8 EC)

Totaal: 8 EC