Zoek in de site...

Schematisch overzicht Pre-masters Pedagogische wetenschappen

Pre-master Pedagogische wetenschappen: Pedagogiek

ped

Pre-master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

ortho

* Vanaf studiejaar 2022-2023 is de cursus Juridische ethische context (SOW-PWB3350) toegevoegd aan het studieprogramma van de pre-master Orthopedagogiek.

Op deze pagina vind je per cursus de cursusinformatie. Op deze pagina vind je de periode-indeling.