Zoek in de site...

Afronding pre-master

Certificaat

Na afronding van de pre-master ontvang je een certificaat. Je vraagt dit certificaat zelf aan bij het facultaire STIP (Studenten Informatiepunt).

Toelating tot de master Sociologie

Het pre-mastercertificaat is meteen een verklaring op grond waarvan je in combinatie met je vooropleiding kan worden toegelaten tot de master Sociologie.
Heb je al aangemeld voor de master Sociologie, dan wordt met het behalen van je pre-master certificaat formeel toegelaten tot de masteropleiding in het studiejaar volgend op afronding van je pre-master.