Zoek in de site...

Cursussen jaar 3

In onderstaande tabellen kun je de cursussen vinden van jaar 3 van de opleiding Biomedische Wetenschappen.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de gegevens zoals ze zijn vermeld in de OER BMW.

Voor een overzicht van de (na)-inschrijftermijnen, klik hier.

Cursussen Biomedische Wetenschappen jaar 3, semester 1
Naam onderwijseenheid Osiris code

Research minor 1*

Research minor 2

(zie de instructiehandleiding)

MED-MINxx

MED-MINxx
(vul in plaats van xx het getal van de Minor van je keuze in)

Koba, semester 1* (zie de instructiehandleiding) MED-B3KOx (vul in plaats van x de letter van de Koba van je keuze in)
Wetenschappelijke integriteit MED-B3WI
Bacheloronderzoeksstage** MED-B3BOSS2
Bachelor Writing*** (aanmelding in K2 alleen voor herhalers!) MED-B3WR
Professionaliteit – Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling, BMW, semester 1 MED-B3PFS1B
Patiëntcontacten, BMW, semester 1 MED-B3PCS1B

* Voor de Minoren en KOBA's gelden andere inschrijftermijnen

**MED-B3BOSS2
De inschrijving sluit op 4 december. Het lijkt misschien wat vroeg om je nu al in te schrijven voor de bacheloronderzoeksstage. De inschrijfperiode is echter al vroeg omdat het noodzakelijk is om tijdig toegang te hebben tot Brightspace, om over alle informatie te beschikken voor een goede voorbereiding van de bachelorstage. Het is dus in je eigen belang om je zo vroeg mogelijk in te schrijven.

***MED-B3WR
Ben je een niet-nominale student, dan schrijf je je in voor blok K2. Je volgt namelijk MED-B3WR wanneer je ook de Bacheloronderzoeksstage doet. Nominaal studerende studenten dienen zich dus in te schrijven voor MED-B3WR in K4. Deze inschrijving gaat open op 04-11-2024.

Cursussen Biomedische wetenschappen jaar 3, semester 2
Naam onderwijseenheid Osiris code
Bachelor writing* MED-B3WR
Professionaliteit – Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling, BMW, semester 2 MED-B3PFS2B
Patiëntcontacten, BMW, semester 2 MED-B3PCS2B

*MED-B3WR
Je hebt bij het inschrijven voor MED-B3WR in Osiris de keuze uit twee blokken, namelijk K2 en K4. Nominaal studerende studenten dienen zich in te schrijven voor MED-B3WR in K4. Ben je een niet-nominale student, dan schrijf je je in voor K2 wanneer je dan de Bachelorstage doet.