Zoek in de site...

Ingangseisen voor cursussen

Soms heeft een cursus ingangseisen waaraan je moet voldoen voordat je mag deelnemen. Deze ingangseisen staan vermeld bij de cursusinformatie in Osiris of in de OER van je opleiding. Als een cursus ingangseisen heeft en je voldoet hier niet aan, dan krijg je een melding tijdens je inschrijving en lukt het niet om deze te bevestigen.

Verder kan het zo zijn dat je op het moment dat je je aan wilt melden voor onderwijs met ingangseisen, nog niet alle uitslagen verwerkt zijn in Osiris. Gevolg is dan dat aanmelden niet lukt. In dat geval dien je je op een later moment (wanneer alle uitslagen verwerkt zijn en voor de deadline) aan te melden.

In onderstaande tabel zijn alle ingangseisen voor de cursussen van de opleiding Biomedische Wetenschappen (jaar 1 t/m 3) te vinden.

  • Voor 1e-jaars bachelorstudenten Biomedische wetenschappen en Geneeskunde geldt dat ze voor 31 augustus 2024 42 EC moeten hebben behaald om een positief BSA te krijgen en zodoende door te kunnen stromen naar jaar 2.
  • Studenten die vorig studiejaar een aangehouden advies hebben gekregen, moeten 60 EC uit jaar 1 behalen.

Cursuscode

Ingangseisen voor volgen onderwijs studiejaar 2024-2025

Ingangseisen voor deelname/krijgen uitslag van tentamen

MED-B3BOSS2

Student heeft behaald:

- Alle onderdelen van jaar 1 (60 EC)

- Tenminste 40 EC van de overige bacheloronderdelen en er is een door de Examencommissie goedgekeurd stagevoorstel

Student heeft behaald:

- Alle onderdelen van jaar 1 (60 EC)

- Tenminste 40 EC van de overige bacheloronderdelen  en er is een door de Examencommissie goedgekeurd stagevoorstel

MED-B3WR

Bachelor writing loopt parallel aan bachelorstage met dezelfde ingangseisen