Zoek in de site...

Overzicht Biomedische Wetenschappen jaar 3

Kwartaal data:
Blok Start Einde
K1/Q1/Q5/Q9 2-9-2024 3-11-2024
K2/Q2/Q6/Q10 4-11-2024 26-1-2025
K3/Q3/Q7/Q11 27-1-2025 6-4-2025
K4/Q4/Q8/Q12 7-4-2025 29-6-2025

Het derde jaar staat in het teken van specialisatie. De eerste twee kwartalen van het jaar volg je twee minoren naar keuze. In het eerste kwartaal volg je ook keuzeonderwijs gericht op het aanleren van algemene wetenschappelijke vaardigheden. In het tweede kwartaal volg je de module wetenschappelijke integriteit. Zo word je voorbereid op de wetenschappelijke stage van 20 weken die over de laatste twee kwartalen loopt. Tijdens deze stage voer je je eigen onderzoek uit op een afdeling in het Radboudumc.

Jaar 3
Onderwijseenheid EC's Code
Research minor 1 11 MED-B3MINxx
Research minor 2 11 MED-B3MINxx
Koba, semester 1 3 MED-B3KOx
Wetenschappelijke integriteit 3 MED-B3WI
Bacheloronderzoeksstage 28 MED-B3BOSSS2
Bachelor writing 1 MED-B3WR
Professionaliteit – Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling, BMW, semester 1 0,5

MED-B3PFS1B

Patiëntcontacten, BMW, semester 1 0,5 MED-B3PCS1B
Professionaliteit – Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling, BMW, semester 2 1 MED-B3PFS2B
Patiëntcontacten, BMW, semester 2 1

MED-B3PCS2B

TOTAAL bachelor jaar 3 60