Zoek in de site...

Cursussen jaar 2

In onderstaande tabellen kun je de cursussen vinden van jaar 2 van de opleiding Geneeskunde.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de gegevens zoals ze zijn vermeld in de OER GNK.

Voor een overzicht van de inschrijftermijnen, klik hier.

Cursussen Geneeskunde jaar 2, semester 1
Naam onderwijseenheid Osiris code
Mechanismen gezondheid en ziekte, semester 1 MED-B2MGZS1
Praktijk en principes van de geneeskunde, semester 1 MED-B2PPGSEM1
Context, science and innovation, semester 1 MED-B2CSIS1
Context, science and innovation, Scientific research project MED-B2CPRJ2
Professionaliteit – Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling, GNK, semester 1 MED-B2PFS1G
Patiëntcontacten, GNK, semester 1 MED-B2PCS1G

Vrije keuzeruimte bachelor jr. 2* (inschrijven mogelijk vanaf 7 oktober 2024)

MED-VKxx (vul in plaats van xx de code van de VKO- cursus in)
Voortgangstentamen bachelor jr. 2** MED-VTB2

* Voor VKO gelden andere inschrijftermijnen
**Je hoeft jezelf niet in te schrijven voor het Voortgangstentamen, dit verloopt automatisch.

Cursussen Geneeskunde jaar 2, semester 2
Naam onderwijseenheid Osiris code
Mechanismen gezondheid en ziekte, semester 2* MED-B2MGZS2
Klinische vraagstukken, cluster ABCD (zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken en PPG jaar 2 en 3) MED-BKVS
Praktijk en principes van de geneeskunde, cluster ABCD, semester 2
(zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken en PPG jaar 2 en 3)
MED-B2PPGSEM2
Context, science and innovation, GNK, semester 2 MED-B2CSIS2G
Professionaliteit – Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling, GNK, semester 2 MED-B2PFS2G
Patiëntcontacten, GNK, semester 2 MED-B2PCS2G
Vrije keuzeruimte bachelor jr. 2** MED-VKxx (vul in plaats van xx de code van de VKO- cursus in)
Voortgangstentamen bachelor jr.2*** MED-VTB2

*MED-B2MGZS2
Aan de cursus: mechanismen gezondheid en ziekte (MGZ), afsluitend tentamen, MED-B2MGZS2 is geen onderwijs verbonden. Dit is alleen een toets, meld je aan voor de cursus zodat je automatisch voor alle deeltoetsen wordt ingeschreven! Zie ook toetsinschrijving.
** Voor VKO gelden andere inschrijftermijnen
***Je hoeft jezelf niet in te schrijven voor het Voortgangstentamen, dit verloopt automatisch.