Zoek in de site...

Cursussen jaar 3

In onderstaande tabellen kun je de cursussen vinden van jaar 3 van de opleiding Geneeskunde.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de gegevens zoals ze zijn vermeld in de OER GNK.

Voor een overzicht van de inschrijftermijnen, klik hier.

Cursussen Geneeskunde jaar 3, semester 1
Naam onderwijseenheid Osiris code
Minor 1, semester 1 (zie de instructiehandleiding)*

MED-B3MINxx (vul in plaats van xx het getal van de Minor van je keuze in)

Klinische vraagstukken, cluster ABCD (zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken en PPG jaar 2 en 3) MED-BKVS
Praktijk en principes van de geneeskunde, cluster ABCD, semester 1
(zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken en PPG jaar 2 en 3)
MED-B3PPGSEM1
Professionaliteit – Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling, GNK, semester 1 MED-B3PFS1G
Patiëntcontacten, GNK, semester 1 MED-B3PCS1G
Voortgangstentamen bachelor jr. 3** MED-VTB3

*Voor de Minoren gelden andere inschrijftermijnen.

**Je hoeft jezelf niet in te schrijven voor het Voortgangstentamen, dit verloopt automatisch.

Cursussen Geneeskunde jaar 3, semester 2
Naam onderwijseenheid Osiris code
Klinische minor, semester 2
(zie de inschrijfinstructie)*

MED-B3MINKxx (vul in plaats van xx het getal van de Minor van je keuze in)

Klinische vraagstukken, cluster E1 t/m E4 (zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken jaar 2 en 3) MED-BKVS
Praktijk en principes van de geneeskunde, semester 2 MED-B3PPGSEM2
Professionaliteit – Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling, GNK, semester 2 MED-B3PFS2G
Patiëntcontacten, GNK, semester 2 MED-B3PCS2G
Voortgangstentamen bachelor jr. 3** MED-VTB3

Voor de Klinische minoren gelden andere inschrijftermijnen.
** Je hoeft jezelf niet in te schrijven voor het Voortgangstentamen, dit verloopt automatisch.