Zoek in de site...

Rooster zoeken in My Timetable

Je zoekt je rooster op per cursus. Hiervoor heb je het roostergroepnummer per cursus nodig. Onder Aanmelden voor onderwijs vind je een overzicht van alle cursussen voor jouw studiejaar.

Volg onderstaande stappen om het rooster toe te voegen aan My Timetable:

  1. Open My Timetable en log in met je studentnummer en wachtwoord. Gebruik niet de link naar My Timetable in Osiris.
  2. Klik op: ‘+ Rooster toevoegen’ > Vak
  3. Zoek de cursus (Osiris code) op die je wilt toevoegen en selecteer vervolgens het rooster van die cursus. Klik vervolgens op ‘Roosters toevoegen’.

Let op, bij KVS moet je nog een onderscheid maken op jaar en cluster (alleen voor GNK studenten).

  1. Je ziet nu een scherm waar je een roostergroep per rooster kunt selecteren. Door op het drop-down menu te klikken, kun je je roostergroepnummer voor het betreffende rooster selecteren. Klik vervolgens op ‘OK’ om je rooster toe te voegen.
  2. Herhaal bovenstaande stappen voor de overige cursussen.

LET OP: Een aantal cursussen/vakcodes moeten apart worden toegevoegd, omdat ze afwijken van de reguliere manier om het rooster op te zoeken.
Deze cursussen/vakcodes hebben geen roostergroepnummer. Sommige cursussen hebben wel een studentgroep. Je kunt deze cursussen op dezelfde manier toevoegen als eerder beschreven, maar in plaats van het selecteren van een roostergroepnummer, kies je nu de aangegeven studentgroep. Er zijn ook cursussen zonder studentgroep. Voor deze cursussen volg je dezelfde stappen als eerder beschreven, met uitzondering van stap 4.

Het gaat hierbij om de volgende cursussen/vakcodes per studiejaar:

Toetsen:
MED-RADAR Hierin staat het toetsmoment van de RADAR toets (Verplicht voor 1e jaars studenten)
MED-VT’s Hierin staan de toetsmomenten van de Voortgangstoets (alleen voor GNK studenten)
MED-KVS. De toetsen van KVS staan niet in de reguliere KVS aanbieding (alleen voor GNK studenten)

Overig:
MED-KOA Dit zijn alle leerlijn overstijgende activiteiten als voorlichtingen. Erg belangrijk om deze toe te voegen omdat je anders zaken gaat missen.
MED-MC1 Masterclasses voor studenten GNK die dit interessant vinden (vanaf jaar 2).

Bachelor jaar 1
Vak code Kwartaal Studentgroep
MED-VT-SEP3 K1 1 n.v.t.
MED-KOA JAAR 1 n.v.t.
MED-RADAR-NL Per 1 1 MED-Radar
MED-VT-DEC3 K2 2 n.v.t.
MED-VT-FEB3 K3 3 MED-Voortgangstoets Feb afname 3
MED-RADAR-NL Per 3 3 n.v.t.
MED-VT-MEI3 K4 4 MED-Voortgangstoets Mei afname 3
Bachelor jaar 2
Vak code Kwartaal Studentgroep
MED-VT-SEP3 K1 1 n.v.t.
MED-KOA JAAR 1 n.v.t.
MED-MC1 JAAR (optioneel) 1 n.v.t.
MED-VT-DEC3 K2 2 n.v.t.
MED-VT-FEB1 K3 3 n.v.t.
MED-BKVS SEM2 3 Studentgroep waarin je KVS onderwijs van het semester volgt
MED-VT-MEI1 K4 4 n.v.t.
Bachelor jaar 3
Vak code Kwartaal Studentgroep
MED-VT-SEP1 K1 1 MED-Voortgangstoets Sep afname 1
MED-KOA JAAR 1 n.v.t.
MED-MC1 JAAR (optioneel) 1 n.v.t.
MED-BKVS SEM1 1 Studentgroep waarin je KVS onderwijs van het semester volgt
MED-VT-DEC1 K2 2 MED-Voortgangstoets Dec afname 1
MED-VT-FEB3 K3 3 MED-Voortgangstoets Feb afname 3
MED-BKVS SEM2 3 Studentgroep waarin je KVS onderwijs van het semester volgt
MED-VT-MEI3 K4 4 MED-Voortgangstoets Mei afname 3
MED-BKVS SEM2 4 Studentgroep waarin je KVS onderwijs van het semester volgt