Zoek in de site...

Algemene informatie

In dit gedeelte van de studiegids is belangrijke algemene informatie opgenomen die van belang is tijdens de studie Geneeskunde.

Op de websites van het Radboudumc en de Radboud Universiteit (RU) staat echter nog veel meer informatie die van belang kan zijn voor (aankomende) studenten. Sommige zaken hebben direct te maken met de opleiding als zodanig, zoals informatie over de Onderwijs- en Examenregeling of de studieadviseur. Maar er staan ook veel interessante links op deze pagina's die juist verwijzen naar zaken die indirect met je studie te maken hebben, zoals studentenverenigingen of het Universitair Sportcentrum. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van onderwerpen die op de verschillende websites te vinden zijn. Het overzicht is bedoeld om je een indruk te geven van wat zich zoal afspeelt op de campus van de RU en is zeker niet uitputtend. Neem zelf een kijkje en stel jezelf goed op de hoogte van de mogelijkheden!

Op de website van het Radboudumc vind je vooral informatie over de opleidingen binnen het Radboudumc. Kijk op de website Master Geneeskunde voor informatie over o.a.:

Informatie over de volgende onderwerpen vind je op de website van de RU:

  • De studiegidsen
  • Centrale Studentenbalie (centrale studentenadministratie, examenbureau en studentenbegeleiding). Dit is het centrale aanspreekpunt voor alle studenten van de RU, met informatie over o.a.: inschrijving, uitschrijving en toelating (inclusief reguliere studenten met buitenlands diploma), afspraken maken met studentendecanen, -psychologen en trainers, informatie/aanvraag Afstudeerfonds/leningen Noodfonds.
  • Advies en begeleiding studentendecanen (o.a studeren met een beperking, melding van studievertraging wegens bijzondere omstandigheden), studentenpsychologen, studietrainers, studie- en beroepskeuze/loopbaanbegeleiding, cursussen en trainingen.
  • College Beroep voor de Examens
  • Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie Ongewenst Gedrag
  • Studentencultuur: Cultuur op de Campus
  • Diverse voorzieningen zoals: Universitair Talencentrum Nijmegen (In'to Languages), Radboud Writing Lab, Universiteitsbibliotheek (UB), Universitair Centrum voor Informatievoorziening (UCI), universiteitsrestaurant, studentenhuisvesting, studentenkerk en -pastoraat, studentenorganisaties en -verenigingen.