Zoek in de site...

Facultaire Studentenraad (FSR)

De Facultaire Studentenraad (FSR) der Medische Wetenschappen behartigt de belangen van alle studenten van de Medische Faculteit. Het is een gekozen orgaan dat zich bezighoudt met faculteit brede zaken zoals verbouwingen, faciliteiten, landelijke ontwikkelingen en de onderwijs- en examenregelingen. Onder de Medische Faculteit vallen Geneeskunde (GNK), Tandheelkunde (THK), Biomedische Wetenschappen (BMW) en Molecular Mechanisms of Disease (MMD). De FSR bestaat uit 8 studenten van (zo mogelijk) alle studierichtingen. Deze studenten hebben ook zitting in de UMC-Raad, het adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB) van het Radboudumc. De UMC-Raad adviseert de RvB over alle onderzoek- en onderwijs gerelateerde aangelegenheden. Over verschillende onderwijs gerelateerde zaken heeft de FSR middels de UMC-Raad instemmingsrecht.

Meer informatie over de FSR is te vinden op deze website.