Zoek in de site...

Opleidingscommissie (OLC)

De opleidingscommissie (OLC) heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het management van de opleiding (i.e. onderwijsmanagementteam (OMT) en opleidingsdirecteur) en van de faculteit (i.e. directeur Radboudumc Health Academy (RHA) en decaan) over de kwaliteit van het onderwijs. Aan de orde komen zaken als het onderwijs- en examenreglement (OER), evaluaties van het curriculum, studie- en studentbegeleiding, studiebelasting en onderwijs evaluaties. Hiermee bewaakt de OLC de kwaliteit van het onderwijs. De OLC bestaat uit 6 studentleden en 6 docentleden, die gezamenlijk eenmaal per maand vergaderen. Leden van de OLC werken samen aan speerpunten die jaarlijks door de commissie worden opgezet om actuele en/of belangrijke onderwerpen te behandelen. De OLC is een (wettelijk) adviesorgaan en kan dus met geen van bovenstaande taken zelfstandig beleid veranderen. Voor meer informatie kun je altijd de OLC mailen.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van SOOS.