Zoek in de site...

Stagecommissie

Voor elk coassistentschap is een stagecoördinator benoemd. Deze is voorzitter van de stagecommissie waarin de coassistentenopleiders zitting hebben die werkzaam zijn in de betreffende discipline van de stagebiedende instellingen. De stagecommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het coassistentschap, d.w.z. het formuleren van de disciplinegebonden doelstellingen, het programma op de verschillende afdelingen resp. locaties en de kwaliteit van het geboden onderwijs.

Het actuele overzicht van de episode- en stagecoördinatoren van de klinische fase is op de desbetreffende Brigthspace pagina’s te vinden.