Zoek in de site...

Affiliatiecoördinator

De coördinatoren van de affiliaties sturen de stagemogelijkheden aan voor de verschillende disciplines binnen hun instelling. Zij zijn tevens de contactpersoon voor het Onderwijsmanagementteam voor de klinische fase (OMT-2). Deze onderwijsfunctie is van toepassing op de grotere geaffilieerde instellingen die participeren in het klinisch onderwijs. Taken van de affiliatiecoördinator zijn:

  • onderhouden van regelmatig contact met het OMT-2 via de coördinator affiliaties van de Radboudumc Health Academy
  • onderhouden van regelmatig contact met de coassistentenopleiders van de verschillende disciplines binnen de eigen instelling
  • bewaken van de realisatie van algemene en discipline-gebonden doelstellingen op de betreffende locatie
  • zorg dragen voor voldoende onderwijsfaciliteiten binnen de eigen instelling
  • aanspreekpunt in algemene zin voor coassistenten die problemen ondervinden binnen de instelling
  • het leveren van een actieve bijdrage aan het opleiden, begeleiden en beoordelen van coassistenten
  • het participeren in de kwaliteitszorgprocedure in het klinisch onderwijs, in het bijzonder waar het optimalisering van het onderwijs betreft in de praktijk van de eigen instelling
  • het participeren in de (organisatie van de) onderwijskundige professionalisering van docenten, zowel op specialist als arts-assistentniveau, die het opleiden en begeleiden van coassistenten tot taak hebben.