Zoek in de site...

coassistentenbegeleider

Bij de uitvoering van de coassistentschappen hebben vele begeleiders (o.a. arts-assistenten) een rol in de dagelijkse begeleiding van coassistenten. De coassistentenbegeleider zorgt voor:

  • het directe dagelijkse contact met de coassistent
  • voldoende aanbod van patiënten en variatie in de problematiek die de coassistent aantreft
  • het opdoen van voldoende leerervaringen door de coassistent
  • controle van en het geven van feedback aan de coassistent
  • rapportage aan de coassistentenopleider.