Zoek in de site...

coassistentenopleider

Een belangrijke rol in de stages spelen de coassistentenopleiders. Dit zijn senior stafleden die leiding geven aan de klinische stage ter plaatse. De coassistentenopleider is verantwoordelijk voor:

 • het mede up-to-date houden van informatie over het coassistentschap op de website
 • een kwalitatief goede uitvoering van het programma op de betreffende locatie
 • een goede introductie van nieuwe coassistenten op de betreffende locatie
 • instructie aan de directe begeleiders
 • supervisie aan de directe begeleiders
 • het voeren van begeleidingsgesprekken met de coassistenten
 • de bewaking van het bereiken van de onderwijsdoelstellingen op de betreffende locatie
 • de eindgesprekken met de coassistent op de betreffende locatie
 • de uitvoering van de coassistentenbeoordeling conform het voorgeschreven protocol op de betreffende locatie
 • de onderwijsevaluatie op de betreffende locatie volgens de voorgeschreven systematiek
 • de rapportage aan de stagecoördinator in het Radboudumc die eindverantwoordelijk is voor de betreffende stage.