Zoek in de site...

stagecoördinator

De stagecoördinator, afkomstig uit het Radboudumc, is verantwoordelijk voor het gehele coassistentschap. De stagecoördinator:

 1. Is verantwoordelijk voor de uiteindelijke vormgeving van de stage en de redactie van het betreffende deel van het episodeboek
 2. Is eindverantwoordelijk voor uitvoering van het programma van de stage (inhoud)
 3. Is eindverantwoordelijk voor de roostersystematiek en de weekprogramma’s binnen de betreffende stage (praktische uitvoering)
 4. Is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van coassistenten in de betreffende stage
 5. Is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van coassistenten van de keuze coassistentschappen in de betreffende (en verwante) disciplines
 6. Is voorzitter van de stagecommissie
 7. Zorgt voor aansturing van en afstemming met de coassistentenopleiders van de geaffilieerde instellingen
 8. Draagt zorg voor regelmatig overleg over de betreffende stage met coassistentenopleiders van UMC en geaffilieerde instellingen (disciplineoverleg)
 9. Evalueert de stage op vorm en inhoud volgens de opgestelde procedures
 10. Is aanspreekpunt voor het OMT-2, de stafdienst Academische Opleidingen en studenten.
 11. De stagecoördinator is verantwoording verschuldigd aan het OMT-2.