Zoek in de site...

Rooster zoeken in My Timetable

Er zijn 2 manieren om je rooster op te zoeken.

Vanaf studiejaar 2324 is het mogelijk om je rooster te zoeken op cogroep. De andere methode is via Vak. Daarnaast is het noodzakelijk om een aantal vakcodes* apart toe te voegen.

Via Cogroep
Je hebt nu de gegevens om jouw rooster in My Timetable te zoeken.
Open My Timetable en log in met je studentnummer en wachtwoord.
Zoek je rooster bij: + Rooster toevoegen.mtt

Paars is 'opzoeken rooster', oranje is 'koppelen met agendaprogramma'

1 Kies + Rooster toevoegen Studentgroep
2 Filter in Zoeken op de term Cogroep Cogroep
3 Vink aan Jouw Cogroep In Osiris kun je je cogroep en subcogroep vinden
4 Klik op Roosters toevoegen

Wanneer je je rooster opzoekt via Cogroep zal deze iedere keer ge-update worden zodra er een nieuw rooster voor de volgende episode beschikbaar is.

*LET OP: Een aantal vakken kunnen niet via cogroep worden toegevoegd, omdat ze afwijken van de reguliere manier om het rooster op te zoeken. Zie bij extra toevoegen wat toegevoegd moet worden:

Via Vak
Je hebt nu de gegevens om jouw rooster in My Timetable te zoeken.
Open My Timetable en log in met je studentnummer en wachtwoord.
Zoek je rooster bij: + Rooster toevoegen.mtt

Paars is 'opzoeken rooster', oranje is 'koppelen met agendaprogramma'

1 Kies + Rooster toevoegen Vak
2 Filter in Vakrooster toevoegen (onder 2023/24) Op faculteit der Medische Wetenschappen
Op studieprogramma: Episode
3 Vink aan Jouw Episode Dit is een overzicht van de voor- en nablokken van die episode
4 Kies Jouw periode Deze vind je in Osiris
5 Klik op Roosters toevoegen
6 Kies Vakrooster toevoegen (2023/24) Jouw sub-cogroep
7 Klik op OK Groene balk verschijnt, roosters zijn toegevoegd

*LET OP: Een aantal vakcodes moeten apart worden toegevoegd, omdat ze afwijken van de reguliere manier om het rooster op te zoeken. Zie bij extra toevoegen wat toegevoegd moet worden:

Extra toevoegen:

Het gaat hierbij om de volgende vakcodes (zie onderstaande tabellen):
Toetsen:
MED-VT’s Hierin staan de toetsmomenten van de Voortgangstoets

Overig:
MED-KOA Dit zijn alle leerlijn overstijgende activiteiten als voorlichtingen. Erg belangrijk om deze allemaal toe te voegen omdat je anders zaken gaat missen.

mGNK jaar 1+2
Vak code Kwartaal Studentgroep
MED-VT-SEP2 K1 1 n.v.t.
MED-KOA JAAR 1 n.v.t.
MED-VT-DEC2 K2 2 n.v.t.
MED-VT-FEB2 K3 3 n.v.t.
MED-VT-MEI2 K4 4 n.v.t.
mGNK jaar 3
Vak code Kwartaal Studentgroep
MED-VT-SEP1 K1 1 MED-Voortgangstoets Sep afname 1
MED-KOA JAAR 1 n.v.t.
MED-VT-DEC1 K2 2 MED-Voortgangstoets Dec afname 1
MED-VT-FEB1 K3 3 n.v.t.
MED-VT-MEI1 K4 4 n.v.t.

Uitzondering MED-EP05VB:

MED-EP05VB volg je niet in je cogroep, deze indeling hangt af van het coschap spoedeisende GNK. In het rooster staan bij alle activiteiten het sub-cogroep genoemd en geeft daarom geen informatie wanneer jij je onderwijs moet volgen. Om wel het juiste rooster toe te voegen moet je een van de volgende groepen selecteren: MED-mGNKEP05VB groep 1,  MED-mGNKEP05VB groep 2 of MED-mGNKEP05VB groep 3.